fbpx

תחומי עשייה

העמותה מנהלת ומפעילה מסגרות חינוכיות

ניהול והפעלת צהרונים וקייטנות בחופשות – זאת במסגרת תוכנית צהרוני 'ניצנים' של משרד החינוך המופעלת על ידי העמותה ומיועדת עבור ילדי הגנים ותלמידי החטיבות הצעירות במגזרים הכללי, החרדי והערבי, וכן במסגרת תוכנית 'בית התלמיד' לתלמידי כיתות ג'-ד'. במסגרות אלו מקבלים הילדים את הרכיבים הבאים: ארוחת צהריים, פעילויות וחוגי העשרה וסיוע בהכנת שיעורי בית.

סיוע לניהול עצמי של מוסדות חינוך – סיוע למנהלי מוסדות החינוך במערב העיר בכל הקשור להפעלת הניהול העצמי במוסדות החינוך היסודי והעל־יסודי ברחבי ירושלים. בין היתר מסייעת העמותה בניהול, פיקוח ובקרה על חשבונות בתי הספר, ההתנהלות כספית והעסקת כוח עזר פדגוגי. נכון לשנת 2021 נכללים בניהול העצמי כ־100 בתי ספר יסודיים ועל־יסודיים.

ניהול תכניות ופרויקטים חינוכיים בשיתוף עם מִנהל חינוך ירושלים – העמותה מנהלת למעלה מ־150 תוכניות ופרויקטים חינוכיים המופעלים בכל המגזרים ברחבי העיר, ובכל ההיבטים: פדגוגי, כספי, תקציבי ולוגיסטי.

ניהול פרויקט חינוך מוסיקלי – העמותה אמונה על ניהול התוכן, התקציבים והלוגיסטיקה פרויקט חינוך מוסיקלי המופעל ב־55 בתי ספר ברחבי ירושלים. בשנת 2018 מנה הפרויקט 5,100 תלמידים ותלמידות.

ניהול מערך ליווי הסעות לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד – העמותה מפעילה מערך גדול של ליווי הסעות לתלמידים בחינוך המיוחד. מדי יום המערך מסיע למעלה מ־10,000 תלמידים ותלמידות בכ־4,100 מסלולים ברחבי העיר, עם כ־2,400 מלווים שמועסקים על ידי העמותה (נכון לשנת 2022).

ניהול בית ספר תיכון (בעלות) – ניהול בעלות של סמינר לבנות 'במעלה בית יעקב' ברחוב קורדובירו בירושלים, המונה כ־280 תלמידות.

[album]

קבלו עדכונים על אירועים קרובים, תכנים להורים, פוסטים חדשים ותמונות נבחרות מהחודש החולף