fbpx

תחומי עשייה

תחומי העשייה של העמותה

ניהול והפעלת צהרונים וקייטנות 

במסגרת תוכנית 'ניצנים' של משרד החינוך מפעילה העמותה צהרונים וקייטנות, המיועדים עבור ילדי הגנים ותלמידי החטיבות הצעירות במגזרים הכללי, החרדי והערבי. בנוסף מפעילה העמותה את תוכנית 'בית התלמיד' לתלמידי כיתות ג'-ד' בכלל המגזרים. במסגרות אלו מקבלים הילדים את הרכיבים הבאים: ארוחת צהריים, פעילויות וחוגי העשרה וסיוע בהכנת שיעורי בית. נכון לשנת 2023, כ-18,000 תלמידים רשומים לצהרוני לביא, וכ-30,000 תלמידים משתתפים בכל קייטנה.

סיוע לניהול עצמי של מוסדות חינוך 

העמותה מסייעת למנהלי מוסדות החינוך במערב העיר בכל הקשור להפעלת הניהול העצמי במוסדות החינוך היסודי והעל־יסודי ברחבי ירושלים. בין היתר מסייעת העמותה בניהול, פיקוח ובקרה על חשבונות בתי הספר, ההתנהלות כספית והעסקת כוח עזר פדגוגי. נכון לשנת 2023 נכללים בניהול העצמי כ־120 בתי ספר.

ניהול פרויקט חינוך מוסיקלי 

העמותה אמונה על ניהול התוכן, התקציבים והלוגיסטיקה פרויקט חינוך מוסיקלי המופעל ב־28 בתי ספר ברחבי ירושלים. 

ניהול מערך ליווי הסעות 

העמותה מפעילה מערך גדול של ליווי הסעות לתלמידים בחינוך המיוחד. נכון לשנת 2023, מדי יום המערך מסיע למעלה מ־8,500 תלמידים ותלמידות בכ־4,000 מסלולים ברחבי העיר, עם כ־2,000 מלווים שמועסקים על ידי העמותה.

ניהול בית ספר תיכון (בעלות) 

ניהול בעלות של סמינר לבנות 'במעלה בית יעקב' ברחוב קורדובירו בירושלים, המונה כ־280 תלמידות.

כל הנתונים עדכנים לשנת 2023

קבלו עדכונים על אירועים קרובים, תכנים להורים, פוסטים חדשים ותמונות נבחרות מהחודש החולף