– שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום (נכון להיום 29.12 ₪ ברוטו לשעה, 5300 ₪ ברוטו לחודש).
– תשלום בגין שעות נוספות- מעבר ל- 8.5 שעות ביום.
– לדמי חגים: עובד שעתי, זכאי בתנאי שהשלים 3 חודשי עבודה, ובתנאי שהחג חל על יום עבודתו בפועל (ימים מיוחדים שקבע ביטוח לאומי).
– עובד חודשי, זכאי למשכורת מלאה גם בימי חג.
– לימי מחלה וימי חופשה, בהתאם לחלקיות משרה ולוותק.
– לדמי הבראה, בתנאי שהשלים 12 חודשי עבודה לפחות.
– לביטוח פנסיוני.
– להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו השתמש בתחבורה פרט למקרים בהם הוסדרה הסעה מטעם המעסיק.

קרן השתלמות היא קופת חסכון כללי לעובדים, המשמשת כיום אפיק חסכון כללי שלא לטווח ארוך. הפרשות המעסיק לקרן השתלמות אינה מחויבת עפ"י חוק וניתנת בהתאם להסכם ההעסקה של כל עובד באופן אישי. הפרשת העובד הינה 2.5% משכר הבסיס והפרשת המעביד הינה 7.5% משכר הבסיס.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי ההפרשות החודשיות שמפריש המעסיק לקופת פיצויים תשמשנה כתחליף לפיצויי הפיטורים שעל המעסיק לשלם לעובד, במקרה של פיטורים. כמו כן הסעיף מאפשר לעובד לקבל פיצויים לאחר סיום עבודתו גם אם עזב בתנאים שאינם מזכים אותו בפיצויי פיטורים. להורדת הסעיף| לחץ כאן |

ישנם שלושה מצבים להם נועד החיסכון:

– מחלה/נכות, פנסיית שארים, פרישה לגמלאות.

נכה (עפ"י תקנון הקרן) – עמית שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע או אינו מסוגל לעבוד בעבודתו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו – וכל זאת במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים והכל כפי שייקבע על ידי הועדה הרפואית.

– פנסיית שארים – קצבה חודשית שתשולם למוטבים שנקבעו מראש לאחר מות העמית: לבן/ת הזוג – לכל החיים, לילדים עד גיל 21.

– פרישה לגמלאות – קצבה חודשית שתשולם לעובד עם פרישתו לגמלאות. (מינימום גיל 60).

כל עובד שמלאו לו 21 שנים, ועובדת שמלאו לה 20 שנים, זכאים להפרשות מהשכר לביטוח פנסיוני.
העמותה מציעה, ביטוח פנסיוני בחברת "מנורה מבטחים החדשה" או ב"מגדל מקפת", בהן נקבעו אחוזי דמי ניהול מופחתים. יחד עם זאת, העובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח. במקרה כזה, עליו להגיש לעמותה טופס הצטרפות הכולל מספר אוצר.

עובד זכאי לפגישת ייעוץ אישית עם סוכן.
לפרטים ניתן לבקר באתרי האינטרנט
– "מנורה מבטחים" בכתובת: www.menoramivt.co.il
– "מגדל מקפת" בכתובת: www.migdal.co.il

על-פי החוק, החופשה תנוכה מהמערכת עד תומה. השעות שנוצלו מעבר למכסה, ינוכו כשעות היעדרות מהשכר. לא ניתן לפדות חופשה צבורה לטובת קיזוז היעדרות. אלא אם כן, הוגשה בקשה מראש וזו אושרה.

קבלו עדכונים על אירועים קרובים, תכנים להורים, פוסטים חדשים ותמונות נבחרות מהחודש החולף