טופס 101 הינו כרטיס עובד, אשר כל עובד נדרש למלא עם תחילת עבודתו וכן בתחילת כל שנת מס. בטופס זה העובד מצהיר על פרטיו האישיים, ומדווח על הכנסות נוספות (אם יש)- בסעיף ה', זאת לצורך חישוב מס הכנסה שעליו לשלם. לתשומת ליבכם, אם לא סומן בטופס כי אין הכנסה נוספת, ייחשב כאילו יש.

מידע אודות תיאום מס והקלות בתיאום מס | לחץ כאן |

עובד המקבל שכר מיותר ממעסיק אחד או במשרדים שונים בתוך האגודה נדרש לבצע תיאום מס מול רשויות מס הכנסה, אחרת יגבה ממנו שיעור מס מקסימלי (כיום- 47%).

תיאום המס יכול להתבצע בשתי דרכים:
באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט: https://www.misim.gov.il/shteumeimas/frmMain.aspx ויוגש חתום ע"י העובד. טופס ללא חתימה לא יקלט במערכת ושיעור המס שינוכה מהשכר יהיה המקסימלי (ניתן להכנס דרך האזור האישי באתר באגודה).
באופן פיזי באחד מסניפי מס הכנסה (בירושלים בגבעת שאול ובסנטר 1) בימים א', ב', ד', ה' בין השעות 8:30 – 13:00 בימים ב', ד' גם בין השעות 15:00 – 18:00
במסגרת "תאום מס" ידרש העובד לקבוע מה היא עבודתו "העיקרית" (לרוב, המקום עם המשכורת הגבוהה יותר), שבה מנכים מס כאילו זו "הכנסה יחידה" ולמקום העבודה המשני מקבלים תאום מס עם אחוז מס לפי תקרות הקבועות בחוק.

לתשומת ליבכם !

החל מיום 1.1.2018 חל שינוי במספרי תיקי הניכויים של האגודה:

להלן הרשימה המעודכנת:

משרד

שם התיק

ביטוח לאומי

מס הכנסה

280

עמותת לביא מלווים בהסעות

943247767

943247767

392,393,281

בתי תלמיד, קורדוברו, מטה עמותה

943087866

943087866

390

ניהול עצמי על יסודי

943199273

943199273

391

פרויקטים מנח"י

943034868

943034868

395

ניהול עצמי יסודי

943156687

943156687

עובדים המועסקים על ידי עמותת לביא ביותר ממשרד אחד, נדרשים לבצע תיאום מס בהתאם.

כן, אם יש הפסקת עבודה במקום אחד והתחלה במקום אחר, מביאים תיאומי מס נוספים.

על מקום העבודה להמשיך לנכות מס כפי שנקבע בתאום שהתקבל. על העובד לגשת למס הכנסה כדי לבצע תיאום מס נוסף.

עובד שהפסיק עבודתו בחודש יוני וחוזר לעבוד בחודש ספטמבר אינו נדרש לבצע שוב תיאום מס (אלא אם כן עבר את התקרה המקסימאלית).

כן, אם יש הפסקת עבודה במקום אחד והתחלה במקום אחר, מביאים תיאומי מס נוספים.

על מקום העבודה להמשיך לנכות מס כפי שנקבע בתאום שהתקבל. על העובד לגשת למס הכנסה כדי לבצע תיאום מס נוסף.

עובד שהפסיק עבודתו בחודש יוני וחוזר לעבוד בחודש ספטמבר אינו נדרש לבצע שוב תיאום מס (אלא אם כן עבר את התקרה המקסימאלית).

תיאום ביטוח לאומי מפיק עובד שעובד אצל שני מעסיקים או יותר, עובד שמקבל פנסיה וממשיך עבודתו כשכיר במקום עבודה אחד או יותר ועובד שמקבל יותר מפנסיה אחת.

ובלבד שהם עונים לתנאים הבאים:

הכנסתם החודשית אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק (5,804 ש"ח) או, הכנסתם מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה ממקסימום ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי (כיום, 43,240 ₪)
את התיאום ניתן לבצע באתר האינטרנט https://www.btl.gov.il/About/contact_us/Pages/default.aspx
או בביטוח לאומי ברח' בן שטח 4 מיקוד 9414704, ירושלים. אפשרות נוספת היא למלא טופס 644 (מצ"ב)
להורדת הטופס | לחץ כאן |
טלפון לברורים 6050* או 04-8812345 – ימים א- ה בין השעות 08:00-17:0

קבלו עדכונים על אירועים קרובים, תכנים להורים, פוסטים חדשים ותמונות נבחרות מהחודש החולף