מעסיק מחויב לקיים לעובד שימוע טרם פיטוריו, בו יוצגו בפני העובד הנימוקים לרצון המעסיק לפטרו, ותינתן לעובד הזדמנות להשמיע טיעונים בעד המשך העסקתו. העובד רשאי להביא לשימוע נציג מוסמך מטעמו. כמו-כן הוא רשאי שלא להתייצב לפגישת השימוע, ולהעביר את טיעוניו בכתב עד למועד שנקבע.

כשהחוזה מסתיים – באם מקום העבודה מבקש לחדשו – יש התקשרות נוספת.

באם מקום העבודה לא צריך בשרות העובד מסיבה כזאת או אחרת, העובד יקבל פדיון החופשה (לא מיועד למורים), טופס 161 (פיצויים) ואישור לשחרור כספים.

טופס 161 הינו הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד.

הטופס מופק בעת ניתוק יחסי עובד-מעביד ובו מוצגת הודעת מעביד על תשלום כספים ששילם לעובד במועד העזיבה מסיבות כגון: פיצויים/ מענק עקב פרישה/מוות.

בטופס זה מפורטות זכויותיו של העובד בגין כספי פיצויים והפרשות סוציאליות אחרות.

לאחר שהעובד מקבל מהמעביד טופס 161, עליו לגשת עם טופס זה בצרוף שלושה תלושי שכר אחרונים לפקיד שומה במס הכנסה, להמשך תהליך וזאת על מנת לשחרר את כספי הפיצויים.

תהליך הפקת הטופס אורך מספר שבועות ונשלח ישירות לכתובת של העובד כפי שמופיעה ברישומי האגודה.

מי שסיים את חוזה העסקתו לאחר עשרה חודשים. בחודשי הקיץ יולי-אוגוסט, ניתן לבקש טופס אבטלה מיחידת השכר ולגשת לביטוח לאומי ולחתום אבטלה (בתנאי שעומדים בקריטריונים).

קבלו עדכונים על אירועים קרובים, תכנים להורים, פוסטים חדשים ותמונות נבחרות מהחודש החולף