ליווי בתי ספר בניהול עצמי

עמותת לביא מסייעת למנהלי מוסדות החינוך, בהפעלת הניהול העצמי במוסדות החינוך היסודי והעל-יסודי ברחבי העיר ירושלים.

העמותה מסייעת בניהול, פיקוח ובקרה על חשבונות בתי הספר, ההתנהלות הכספית והעסקת כוח עזר פדגוגי. בשנת 2022 עמד היקף הפעילות על כ- 167 מיליון ש"ח.

נכון לשנת 2023 נכללים בניהול העצמי במערב העיר מעל ל-120 בתי ספר, מתוכם 93 בתי ספר יסודיים וכ- 31 על-יסודיים, כולל בתי ספר של החינוך המיוחד.

במהלך שנת 2023 הצטרפו לניהול העצמי גם מעל ל-80 בתי ספר ממזרח העיר, מתוכם 49 בתי ספר יסודיים, 36 על-יסודיים, וכ- 3 מרכזי הדרכה. בכלל בתי הספר מועסקים מעל ל-1,000 עובדים.

קבלו עדכונים על אירועים קרובים, תכנים להורים, פוסטים חדשים ותמונות נבחרות מהחודש החולף