ליווי בתי ספר בניהול עצמי

עמותת לביא מסייעת למנהלי מוסדות החינוך במערב העיר בכל הקשור להפעלת הניהול העצמי במוסדות החינוך היסודי והעל־יסודי ברחבי ירושלים. בכלל זה מסייעת העמותה בניהול, פיקוח ובקרה על חשבונות בתי הספר, ההתנהלות כספית והעסקת כוח עזר פדגוגי. נכון לשנת 2022 נכללים בניהול העצמי  מעל ל100 בתי ספר מתוכם 92  יסודיים וכ- 23 על־יסודיים. בכלל בתי הספר מועסקים מעל ל-1,100 עובדים.

 בשנת 2021 עמד היקף הפעילות  על כ- 143 מיליוני ₪.

קבלו עדכונים על אירועים קרובים, תכנים להורים, פוסטים חדשים ותמונות נבחרות מהחודש החולף