לוח מכרזים

לוח זה מיועד לספקים וניתן למצוא בו את המכרזים הפתוחים כעת להגשה בעמותת לביא.

לכל שאלה ובירור ניתן לפנות למנהל מחלקת הרכש בעמותה: גדי אורן – [email protected]

מכרז מס' : 1/2024

שם המכרז : מכרז פומבי למתן שירותי ביטוח עבור העמותה

מפגש מציעים : אין

מועד אחרון להגשת שאלות : 18/02/2024, יום א'

מועד אחרון להגשת הצעות : 05/03/2024 , יום ג'

לצפייה בפרטי המכרז : לחצו כאן 

מענה לשאלות הבהרה

הודעה על דחיית מועדים מכרז ביטוח

הודעה על דחיית מועדים מכרז ביטוח 

מכרז מס' : 3/2024

שם 'קול הקורא  : קול קורא להצטרפות למאגר ספקים להפעלת מתנדבי שנות השירות בירושלים

מפגש מציעים : אין

מועד אחרון להגשת שאלות : 18/03/2024

מועד אחרון להגשת הצעות : 07/04/2024

לצפייה בפרטי המכרז : לחצו כאן 

 

מכרז מס' : 4/2024

שם :'קול קורא' להקמת מאגר ספקי ערכות הפעלה חינוכיות מוכנות לתכנית 'ניצנים' ו'ניצנים בחופשות', באגף חינוך משלים בעמותת לביא

מפגש מציעים : אין

סטטוס: לקראת פרסום 

פרסום : 12/04/2024

מועד אחרון להגשת שאלות : 08/05/2024

פורסמו תשובות : 16/05/2024

מועד אחרון להגשת הצעות : 30/5/2024

לצפייה בפרטי המכרז : לחצו כאן 

קבלו עדכונים על אירועים קרובים, תכנים להורים, פוסטים חדשים ותמונות נבחרות מהחודש החולף