fbpx

לוח מכרזים

לוח זה מיועד לספקים וניתן למצוא בו את המכרזים הפתוחים כעת להגשה בעמותת לביא.

לכל שאלה ובירור ניתן לפנות למנהל מחלקת הרכש בעמותה: גדי אורן – gadi@lavy.org.il

להורדת המסמך המלא: לחץ כאן 

להורדת המסמך המעודכן עם דחיית התאריכים : לחץ כאן 

סטטוס: לקראת פרסום 

תאריך פרסום: 24/02/2023 

מפגש מציעים: 13/03/2023

תאריך אחרון להגשת שאלות: 15/03/2023

פורסמו תשובות: 19/03/2023

מענה לשאלות הבהרה: לחץ כאן 

תאריך אחרון להגשת הצעות: 03/04/2023

לבירורים ניתן לפנות ל-

גדי אורן, מנהל מחלקת רכש בעמותת לביא – gadi@lavy.org.il

להורדת המסמך המלא: לחץ כאן 

סטטוס:  בפרסום 

תאריך פרסום: 24/03/2023

מפגש מציעים: אין 

תאריך אחרון להגשת שאלות: 02/04/2023

פורסמו תשובות: 04/04/2023

תאריך אחרון להגשת הצעות: 17/04/2023

לבירורים ניתן לפנות ל-

גדי אורן, מנהל מחלקת רכש בעמותת לביא

קבלו עדכונים על אירועים קרובים, תכנים להורים, פוסטים חדשים ותמונות נבחרות מהחודש החולף