חוק הטרדה מינית

"חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים"
(חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998)

דרכי תגובה
1 .תלונה אצל המעביד או ממונה מטעמו במטרה לקיים בירור ולנקוט בדרכי טיפול שנקבעו ע"י הארגון. 
2 .תביעה אזרחית בבית הדין לעבודה נגד מטריד או מתנכל או מעביד שלא מילא חובותיו על פי חוק. לבית הדין לעבודה סמכות לפסוק פיצוי של עד 120,000 ₪ ללא הוכחת נזק גופני ו/או נפשי. 
3 .תלונה במשטרה – במטרה שתפתח חקירה פלילית.


האחראיות בנושא "מניעת הטרדה מינית" 

 במטה האגודה    | הגב' פנירי יעל | טל'- 02-5822070 | נייד 050-2119092
 במערך המלווים  | הגב' בן מרים רפאלי | טל' 02-6241786 | נייד 052-6313328


לפרטים המלאים:
 "לשון החוק":     להורדה  | לחץ כאן |

קבלו עדכונים על אירועים קרובים, תכנים להורים, פוסטים חדשים ותמונות נבחרות מהחודש החולף