זכויות עובדים – מניעת הטרדה מינית

חוק הטרדה מינית

"חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים"
(חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998)

דרכי תגובה
1 .תלונה אצל המעביד או ממונה מטעמו במטרה לקיים בירור ולנקוט בדרכי טיפול שנקבעו ע"י הארגון. 
2 .תביעה אזרחית בבית הדין לעבודה נגד מטריד או מתנכל או מעביד שלא מילא חובותיו על פי חוק. לבית הדין לעבודה סמכות לפסוק פיצוי של עד 120,000 ₪ ללא הוכחת נזק גופני ו/או נפשי. 
3 .תלונה במשטרה – במטרה שתפתח חקירה פלילית.


האחראיות בנושא "מניעת הטרדה מינית" 

 במטה האגודה    | הגב' פנירי יעל | טל'- 02-5822070 | נייד 050-2119092
 במערך המלווים  | הגב' בן מרים רפאלי | טל' 02-6241786 | נייד 052-6313328


לפרטים המלאים:
 "לשון החוק":     להורדה  | לחץ כאן |

קבלו עדכונים על אירועים קרובים, תכנים להורים, פוסטים חדשים ותמונות נבחרות מהחודש החולף