fbpx

מידע ורישום לצהרוני כיתות ג'-ו' תשפ"ג

שימו לב, תקופת הרישום תסתיים בתאריך 18/08/22 כ"א באב.

על התוכנית

הצהרונים לכיתות ג'-ו' משמשים מסגרת ומערכת חוגי העשרה מגוונים לבחירתו האישית של כל ילד.
הצהרונים והחוגים מתקיימים כהמשך יום הלימודים ובשטח ביה"ס אליו שייך כל ילד.

התוכנית החינוכית

התוכנית החינוכית מתמקדת בהתפתחותם של הילדים הן בתחום הלימודי והן בתחום החברתי־רגשי. התכנים בצהרון נקבעים בהתאמה לגילי הילדים ולהרכבי הקבוצה, כאשר הדגש החינוכי של הצהרון ניתן על הקניית מיומנויות לחיים. אנחנו מאמינים שהתפקיד שלנו הוא להכין את הילדים לאתגרי החיים בהווה ובעתיד, ולכן אנחנו פועלים לחזק בקרב הילדים מיומנויות בארבעה תחומים עיקריים: החברתי, הרגשי הקוגניטיבי והערכי.

בכל צהרון יש מדריכה וסייעת, צוותי הצהרון מלווים על ידי מעטפת אנשי מקצוע שכוללת: רכזת הגיל הרך במִנהל הקהילתי, רכזת יישובית של התכנית, יועצת חינוכית, מנחה פדגוגית וצוותי הפיקוח של הבוקר. התוכנית מתקיימת תחת הדרכה ופיקוח של משרד החינוך ועיריית ירושלים.

למי התוכנית מיועדת?

התוכנית מיועדת לילדי כיתות ג'-ו'.

משך התוכנית
מחודש ספטמבר 2022 עד סוף חודש יוני 2023

5 ימים בשבוע ימים א-ה לא כולל יום שישי.

רישום מאוחר 

רישום מאוחר לאחר
תקופת הרישום לעיל, יבוצע על בסיס מקום פנוי בלבד.

רישום מאוחר עד
תאריך 31/10/22 ו' בחשוון יגבה תשלום שנתי מלא.

רישום מאוחר לאחר
תאריך 31/10/22 ו' בחשוון יגבה תשלום יחסי בהתאם לחודשי הפעילות שנותרו בתוספת 10%
מהתשלום השנתי.

 

תנאי ביטול

ביטול יאושר
ע"י מוקד העמותה בלבד לאחר שליחת וקבלת טופס ביטול כמפורט באתר.

ביטול עד תאריך
21/08 כ"ד באב יבוצע ללא דמי ביטול.

ביטול עד לתחילת
הפעילות, עד תאריך 01/09 ה' באלול (לא כולל) בעלות של 5% מכלל העסקה או 100 ₪.

ביטול לאחר תחילת
הפעילות ועד לסוף חודש דצמבר בעלות של 5% מיתרת העסקה או 100 ₪ ותשלום מלא עבור
החודשים שעברו.

ביטול לאחר ה-
31/12/22 ז' בטבת כרוך בעמלה של 20% מהתשלום השנתי ותשלום מלא עבור החודשים שעברו.

ביטול עד ליום ה-15בחודש
נתון יבוצע החל  מהיום ה- 15 לאותו חודש, ביטול לאחר מכן יבוצע מתחילת החודש
הבא.

 
עלות התוכנית

לא יבוצעו החזרים בגין מחלה או בידוד או כל חיסור אחר מהתכנית.

תשלום – התשלום לתוכנית הוא עבור כל שנת הלימודים (10 חודשים).

התשלום נפרס באופן אוטומטי ל־10 תשלומים שאינם תופסים מסגרת אשראי.

ימי השתתפות בצהרון

בתי ספר מגזר כללי

בתי ספר מגזר כללי – יוח"א*

 

לא כולל ארוחה

כולל ארוחה

כולל ארוחה 

(ללא גלוטן)**

לא כולל ארוחה

5 ימים

5,050

7,900

9,800

4,100

4 ימים

4,200

6,480

8,000

3,450

3 ימים

3,300

5,010

6,150

2,700

*מחיר ההזנה אינו סופי ויכול להשתנות עקב עליית מחירים. 

*בבתי ספר יוח"א אין אפשרות לרכוש ארוחה.

** אם יש צורך במנה ללא גלוטן עקב אלרגיה/רגישות, אפשר לפנות למוקד הרישום והגבייה ולהגיש בקשה להוזלת המחיר.

 

הנחות למשפחות עם יותר מילד אחד בתוכנית

מספר נפשות

אחוז הנחה

תנאים

משפחה עם 2 ילדים

10% בגין הילד השני

מותנה ברישום והשתתפות של כל הילדים בצהרון כיתות ג'-ד', ובהצגת ת.ז וספח

משפחה עם 3 ילדים

10%  בגין הילד השני ו- 15% בגין הילד השלישי

מותנה ברישום והשתתפות של כל הילדים בצהרון כיתות ג'-ד', ובהצגת ת.ז וספח

משפחה עם 4 ילדים ומעלה

20% בגין כל ילד

ילדים מתחת לגיל 18, מותנה ובהצגת ת.ז וספח

*הנחה תינתן על המחיר הנמוך ובגין רכיב הצהרון בלבד (לא על רכיב הארוחה).

תנאים והגבלות

פתיחת התוכנית מותנית בקבלת אישור ותקצוב משרד החינוך.

ההשתתפות בתוכנית מותנית במילוי טופס הצהרת בריאות.

השתתפות בתוכנית מותנית באימות נתוני התלמיד ובדיקת זכאותו לתוכנית ובאי קיומו של חוב כספי בגין שירות שניתן בעבר ללקוח.

לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי מסוג אמריקן אקספרס ולא בכרטיס דיירקט.

רוצים לברר משהו? יש לכם שאלות?
אנחנו כאן בשבילכם:
במייל: pniyot@lavy.org.il
בטלפון: 02-5822070

זמינים עבורכם גם בדיגיטל:

שימו לב – תקופת הרישום הינה בין התאריכים

26/07-21/08

כ"ח בתמוז – כ"א באב

קבלו עדכונים על אירועים קרובים, תכנים להורים, פוסטים חדשים ותמונות נבחרות מהחודש החולף